CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – DU LỊCH – ĐƯỜNG THỦY ĐÀ NẴNG
Mã số thuế: 0401479277
Người đại diện: TRẦN MINH TUẤN
11 Phan Bội Châu, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam