CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VICOLAND ĐÀ NẴNG
Mã số thuế: 0401820031
Người đại diện: NGUYỄN VŨ THÁI LAI
Tầng 5, Tòa nhà Bảo Việt, 97 Trần Phú, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam