CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN LINKHOUSE – CHI NHÁNH TẠI ĐÀ NẴNG
Mã số thuế: 0313587594-001
Người đại diện: HỒ NGUYÊN TRƯỞNG
320 đường 2/9, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam