Trong thế giới tiền điện tử, Compound (COMP) có thể được hiểu theo hai nghĩa:

1. Giao thức Compound Finance:

 • Bản chất: Compound Finance là một giao thức cho vay phi tập trung (DeFi) hàng đầu được xây dựng trên blockchain Ethereum. Nó cho phép người dùng vay và cho vay các loại tiền điện tử phổ biến như Ether (ETH), Dai (DAI), Tether (USDT), và nhiều loại khác.
 • Hoạt động:
  • Người dùng gửi tiền điện tử vào Compound để kiếm lãi. Lãi suất này được điều chỉnh tự động dựa trên cung và cầu của từng loại tài sản.
  • Người dùng khác có thể vay tiền điện tử từ Compound bằng cách thế chấp một lượng tài sản nhất định. Lãi suất vay cũng biến động theo thị trường.
 • Ưu điểm:
  • Minh bạch: Tất cả giao dịch được ghi lại trên blockchain, đảm bảo tính minh bạch và không thể thay đổi.
  • Không cần cấp phép: Bất kỳ ai cũng có thể tham gia mà không cần sự cho phép từ một tổ chức trung gian.
  • Tính thanh khoản cao: Người dùng có thể gửi và rút tiền bất cứ lúc nào.

2. COMP Token:

 • Bản chất: COMP là token quản trị của giao thức Compound. Người nắm giữ COMP có quyền bỏ phiếu về các thay đổi trong giao thức, bao gồm cả việc điều chỉnh lãi suất và thêm các loại tài sản mới.
 • Phân phối: COMP được phân phối cho người dùng tham gia vào hoạt động vay và cho vay trên giao thức. Đây là một cách để khuyến khích sự tham gia và phân quyền quản lý giao thức.

Tóm lại: Compound là một trong những dự án DeFi quan trọng nhất, mang lại một cách tiếp cận mới đối với hoạt động cho vay và đi vay trong thế giới tiền điện tử. Giao thức này đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng và đóng góp đáng kể vào sự phát triển của DeFi nói chung.