Hiện nay Nhà nước chỉ cho phép người dân là chủ đất xây nhà trên đất thổ cư. Như vậy đối với đất LUC là loại đất chuyên canh tác lúa nước thì chưa được phép xây nhà trực tiếp ngay trên đất mà cần thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng trước. Chủ đất cần chuyển mục đích sử dụng đất từ chuyên canh lúa nước thành thổ cư.

Vậy đất LUC có thể chuyển lên thổ cư được không?

Căn cứ theo Điều 57 Luật Đất đai 2013, cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại các địa phương có thể cấp phép một số loại đất chuyển đổi mục đích sử dụng, trong đó có đất LUC. Ngoài ra, theo Điều 134, nước ta đang sử dụng các chính sách bảo vệ nguồn đất chuyên trồng lúa nước, đồng thời hạn chế các trường hợp xin chuyển đổi đất trồng lúa sang phục vụ các mục đích phi nông nghiệp.

Như vậy, việc chuyển đổi đất LUC lên thổ cư là có thể nhưng vẫn đang bị các địa phương đưa vào diện hạn chế. Để thực hiện chuyển đổi, các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương sẽ căn cứ theo Khoản 2, Điều 44 Luật Đất đai để Hội đồng thẩm định quy hoạch làm việc, kiểm tra, khảo sát thực địa và xem xét việc chuẩn y mong muốn chuyển đổi của chủ đất.