Chung cư 50 năm chính là các căn hộ được cấp sổ hồng ghi thời hạn sử dụng là 50 năm, được xây dựng và triển khai trên phần đất công được Nhà nước giao cho các doanh nghiệp sử dụng và thu phí sử dụng đất hàng năm.

Theo pháp luật nước ta thì chung cư 50 năm được chia ra làm hai loại là: chung cư có sổ hồng 50 năm và chung cư 50 năm có hợp đồng thuê.

– Với chung cư có sổ hồng 50 năm: Loại sổ này sẽ được gia hạn khi chung cư đó được kiểm định chất lượng đầy đủ và đảm bảo an toàn sử dụng. Và cũng có đầy đủ các đặc điểm của sổ hồng vĩnh viễn.

– Với chung cư 50 năm hợp đồng thuê: Đây là dạng chung cư mà bạn sẽ được sở hữu trong 50 năm. Tuy nhiên sau khi hợp đồng thuê hết hạn, bạn sẽ phải trả lại nhà và không đền bù gì.

Vậy nên, với việc vay thế chấp ngân hàng thì loại chung cư này rất khó được chấp nhận. Đặc biệt, bạn sẽ không thể đăng ký hộ khẩu thường trú khi sở hữu loại chung cư này mà chỉ có thể đăng ký theo dạng tạm trú. Và loại hình này cũng sẽ không bị tăng giá thuê trong 50 năm.