Quý khách có thể sử dụng liên kết được gắn đính kèm trên thanh menu của website nhadatdanang.com.

https://bing.com/chat

Tại chức năng chat này có tích hợp GPT-4 (chat GPT Plus). Có thể hỏi mọi câu hỏi bạn mong muốn.

GPT-4 là một mô hình học sâu có khả năng tạo ra, chỉnh sửa và lặp lại nhiều loại văn bản khác nhau, chẳng hạn như viết sáng tạo và kỹ thuật, đầu vào hình ảnh và ngữ cảnh dài hơn. Nó an toàn hơn, phù hợp hơn và có khả năng hơn các phiên bản trước của GPT, và nó có sẵn trên ChatGPT Plus và dưới dạng API cho các nhà phát triển. Nó có thể giải quyết các vấn đề khó với độ chính xác cao hơn, nhờ vào kiến thức tổng quát và khả năng giải quyết vấn đề rộng hơn của nó. Nó còn sáng tạo và hợp tác hơn bao giờ hết, và có thể tạo ra, chỉnh sửa và lặp lại với người dùng trên các nhiệm vụ viết sáng tạo và kỹ thuật, chẳng hạn như soạn nhạc, viết kịch bản hoặc học phong cách viết của người dùng.

GPT-4 vượt trội hơn ChatGPT về khả năng lập luận tiên tiến. Nó cũng có thể giải quyết các vấn đề với đầu vào hình ảnh và ngữ cảnh dài hơn. GPT-4 có khả năng giảm 82% yêu cầu về nội dung bị cấm và tăng 40% khả năng tạo racác phản hồi có tính chất chính xác hơn so với GPT-3.5 trong các đánh giá nội bộ của OpenAI .