Cây thiết mộc lan – Corn plant (Dracaena aromans)

  • Ánh sáng: Ánh sáng gián tiếp, sáng
  • Nước: Ẩm nhưng không ướt
  • Nhiệt độ: 60 đến 75 độ F (15 – 24 độ C)
  • Chiều cao trung bình: Bốn đến sáu feet (trong nhà)