Các thông tin trên sổ hồng thường được in trên họa tiết hoa văn trống đồng màu hồng cánh sen, một trang bổ sung nữa có màu trắng. Kích thước mỗi trang là khoảng 190-265mm.

Thông tin sổ hồng thường bao gồm các nội dung sau đây:

– Trang 1: Ở trang một chủ yếu là những hình ảnh về Quốc hiệu, Quốc huy. Đi kèm là dòng chữ tên đầy đủ của sổ hồng được in màu đỏ. Bên cạnh đó còn có những mục thông tin liên quan như:

Tên của chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và các tài sản gắn liền với đất.
Số seri hay còn được gọi là số phát hành giấy chứng nhận. Số này sẽ bao gồm 6 chữ số và 2 chữ cái tiếng Việt.
Dấu nổi được đóng và cấp bởi Bộ Tài nguyên và Môi trường.
– Trang 2 là những thông tin xoay quanh thửa đất, nhà ở và các laoij tài sản khác gắn liền.

– Trang 3 bao gồm sơ đồ của thửa đất, nhà ở kèm theo đó là những thay đổi sau khi được cấp giấy chứng nhận.

– Trang 4 là sự tiếp tục của nội dung đã nêu ở trang 3 “Những thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận” cùng với nội dung lưu ý và mã vạch.