BZx là một giao thức cho phép người dùng xây dựng các ứng dụng phi tập trung về vay, cho vay và giao dịch ký quỹ (margin trading). Dưới đây là một số thông tin quan trọng về bZx:

Các sản phẩm chính:

  • Torque: Nền tảng cho phép người dùng vay tài sản tiền điện tử với lãi suất cố định.
  • Fulcrum: Giao diện giao dịch ký quỹ phi tập trung.

Token quản trị:

  • BZRX: Được sử dụng cho quản trị và staking trên giao thức bZx.

Ưu điểm:

  • Phi tập trung: Giảm thiểu rủi ro từ các bên trung gian.
  • Linh hoạt: Cung cấp nhiều tùy chọn vay, cho vay và giao dịch.
  • Minh bạch: Các hoạt động được ghi lại trên blockchain.

Nhược điểm:

  • Rủi ro bảo mật: Đã từng bị tấn công trong quá khứ.
  • Phức tạp: Có thể khó sử dụng cho người mới bắt đầu.

Thông tin bổ sung:

  • bZx là một trong những dự án tiên phong trong lĩnh vực giao dịch ký quỹ phi tập trung.
  • Mặc dù đã trải qua những khó khăn, bZx vẫn tiếp tục phát triển và cải thiện giao thức.