VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI ĐÀ NẴNG – CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NỀN MÓNG NEGEN
Mã số doanh nghiệp 0317258960-001
Ngành nghề chính
Địa chỉ trụ sở 141 Lê Văn Duyệt, Phường Nại Hiên Đông, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam