Quỹ tín thác bất động sản hay còn  goi là Reit (Real  estate investment trust) là hình thức góp vốn cho một hay nhiều dự án bất động sản từ những cá nhân, tổ chức khác, thông qua việc phát hành các chứng từ có giá như cổ phiếu, chứng chỉ quỹ.

ĐẶC ĐIỂM CỦA REIT

 • Cổ phiếu của REIT luôn có tính thanh khoản cao và lợi nhuận thu nhập bình quân hàng năm của quỹ khá ổn định.
 • Về bản chất, REIT là doanh nghiệp được thiết lập để chuyên về đầu tư (sở hữu) một hoặc một số BĐS.
 • Các bất động sản bao gồm căn hộ, trung tâm thương mại, khách sạn, resort, văn phòng cho thuê, kho bãi, khu công nghiệp…
 • Thu nhập của REIT đa phần từ thu nhập của danh mục BĐS mà nó đang sở hữu và khai thác.
 • REIT phân phối đa phần thu nhập của mình cho các cổ đông dưới hình thức chia cổ tức.
 • REIT có thể niêm yết, giao dịch OTC hoặc chỉ là REIT tư nhân.

MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA REIT

 

ƯU ĐIỂM CỦA QUỸ REIT

 • Quy mô đầu tư thấp, thanh khoản cao: Cơ hội đầu tư BĐS với mức vốn thấp, tính thanh khoản sẽ cao hơn rất nhiều so với các khoản đầu tư vào dự án.
 • Ổn định thị trường: Mặt khác, sự ra đời của REIT sẽ giúp giảm bớt sự lệ thuộc của nguồn vốn kinh doanh, xây dựng BĐS vào kênh tín dụng, từ đó giúp ổn định thị trường BĐS.
 • Đội ngũ quản lý chuyên nghiệp: REIT có hành lang pháp lý chặt chẽ và đội ngũ quản lý chuyên nghiệp.
 • Ưu đãi về thuế: Đa dạng hóa đầu tư. Trên thế giới, thuế thu nhập hầu như được miễn hoàn toàn cho các quỹ này.
 • Lợi nhuận cao cho  các NĐT: REIT có thể chia đến 90% lợi nhuận cho nhà đầu tư và chỉ giữ 10% để duy trì quỹ.
 • Tính minh bạch: Tính minh bạch của quỹ BĐS cũng cao hơn rất nhiều do có bộ máy gọn nhẹ và được giám sát.

MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH

 • Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 của Quốc hội ban hành ngày 29/6/2006, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2007; và luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán có hiệu lực từ ngày 01/7/2011;
 • Thông tư 212/2012/TT-BTC ngày 5/12/2012 hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động Công ty Quản lý Quỹ;
 • Thông tư Thông tư 228/2012/TT-BTC về hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ bất động sản do Bộ Tài chính ban hành ngày 27/12/2012, có hiệu lực từ ngày 01/7/2013.

 

Tổng quan về Quỹ đầu tư tín thác bất động sản REITS