Sổ hồng chung cư là loại sổ có màu hồng, do Bộ Xây Dựng ban hành. Sổ hồng chung cư sẽ được sử dụng với mục đích xác nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu đất cho các cá nhân.

Chính vì thế mà ngoài tên gọi sổ hồng chung cư ra thì cuốn sổ này còn có tên gọi là “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở chung cư” hay “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở”.

Người mua sẽ được cấp sổ hồng chung cư khi chỉ mua căn hộ chứ không phải là người trực tiếp sở hữu đất. So với sổ đỏ, phạm vi ghi nhận sở hữu ở sổ hồng chung cư có phần hẹp hơn.

Khi được nhận sổ hồng, người đứng tên chỉ được phép sở hữu nhà hoặc đất ở chứ không có các loại đất như: đất sản xuất nông nghiệp, vườn, ao hay đất rừng.

Các thông tin ghi trên sổ hồng chung cư

Trang 1: Ghi tên cuốn sổ, thông tin chủ sở hữu căn hộ chung cư.
Trang 2: Thống kê chi tiết căn hộ chung cư như vị trí, diện tích, số liệu căn tầng,…
Trang 3: Vị trí và sơ đồ của căn hộ chung cư.
Trang 4: Ghi các nội dung hiệu đính và xác nhận của cơ quan Nhà nước.

Chủ sở hữu nhà ở, căn hộ đều dùng chung một mẫu giấy chứng nhận với tên gọi đầy đủ là “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” kể từ năm 2019.

Chủ đầu tư phải có nghĩa vụ làm thủ tục xin cấp sổ hồng cho người mua trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày người mua nhà nhận bàn giao. Nếu người mua nhà tự nguyện làm thủ tục thì chủ sở hữu không cần trình đơn lên các cơ quan có thẩm quyền xin cấp nữa.