Siacoin (SC) là đồng tiền điện tử gốc của nền tảng lưu trữ đám mây phi tập trung Sia. Nền tảng này cho phép người dùng thuê không gian lưu trữ dư thừa trên ổ cứng của người khác để lưu trữ dữ liệu của mình một cách an toàn và riêng tư.

Cách hoạt động của Siacoin:

  • Phi tập trung: Sia không phụ thuộc vào bất kỳ máy chủ tập trung nào, dữ liệu được phân mảnh và mã hóa trước khi được phân phối trên mạng lưới các máy tính tham gia. Điều này giúp tăng tính bảo mật và chống kiểm duyệt.
  • Hợp đồng thông minh: Việc thuê và cung cấp không gian lưu trữ được thực hiện thông qua các hợp đồng thông minh trên blockchain Sia, đảm bảo tính minh bạch và tự động hóa.
  • Thanh toán bằng Siacoin: Người dùng trả phí cho chủ sở hữu không gian lưu trữ bằng Siacoin và chủ sở hữu không gian lưu trữ nhận được Siacoin như một phần thưởng.

Ưu điểm của Siacoin:

  • Chi phí thấp: Chi phí lưu trữ trên Sia thường thấp hơn đáng kể so với các dịch vụ lưu trữ đám mây truyền thống.
  • Bảo mật: Dữ liệu được mã hóa và phân tán trên nhiều máy tính, giúp giảm thiểu rủi ro bị tấn công hoặc mất dữ liệu.
  • Riêng tư: Sia không yêu cầu người dùng cung cấp thông tin cá nhân, đảm bảo tính riêng tư của dữ liệu.

Nhược điểm của Siacoin:

  • Tốc độ: Tốc độ truy xuất dữ liệu trên Sia có thể chậm hơn so với các dịch vụ lưu trữ đám mây truyền thống.
  • Tính ổn định: Mạng lưới Sia vẫn đang trong giai đoạn phát triển và có thể gặp phải một số vấn đề về tính ổn định.
  • Tính thanh khoản: Siacoin chưa được chấp nhận rộng rãi như các đồng tiền điện tử khác.