Tại Việt Nam, các thuật ngữ “tiền ảo”, “tiền điện tử” và “tiền kỹ thuật số” thường được sử dụng với ý nghĩa khác nhau, cụ thể như sau:

Tiền ảo (virtual currency):

 • Định nghĩa: Tiền ảo là một loại tiền kỹ thuật số không được phát hành bởi chính phủ hoặc ngân hàng trung ương. Nó tồn tại dưới dạng điện tử và thường được sử dụng trong các cộng đồng trực tuyến hoặc các nền tảng giao dịch riêng biệt.
 • Đặc điểm:
  • Không có giá trị pháp lý và không được đảm bảo bởi bất kỳ tổ chức nào.
  • Giá trị biến động mạnh và không ổn định.
  • Được tạo ra thông qua quá trình “đào” (mining) hoặc phát hành bởi các tổ chức tư nhân.
  • Ví dụ điển hình: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, v.v.
 • Lưu ý: Tại Việt Nam, tiền ảo không được coi là phương tiện thanh toán hợp pháp.

Tiền kỹ thuật số (digital currency):

 • Định nghĩa: Tiền kỹ thuật số là một loại tiền tệ tồn tại dưới dạng điện tử, có thể được phát hành bởi cả chính phủ và các tổ chức tư nhân.
 • Phân loại:
  • Tiền pháp định dạng số: Là phiên bản điện tử của tiền pháp định (tiền tệ do chính phủ phát hành), ví dụ như tiền trong tài khoản ngân hàng, ví điện tử, v.v.
  • Tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC): Là một loại tiền kỹ thuật số mới, do ngân hàng trung ương phát hành và quản lý. Việt Nam đang nghiên cứu và thử nghiệm CBDC.
  • Tiền ảo: Như đã định nghĩa ở trên.
 • Đặc điểm:
  • Tiền pháp định dạng số và CBDC có giá trị pháp lý và được đảm bảo bởi chính phủ.
  • Tiền ảo không có giá trị pháp lý và không được đảm bảo.

Tiền điện tử (cryptocurrency):

 • Định nghĩa: Tiền điện tử là một loại tiền kỹ thuật số sử dụng mật mã để bảo mật giao dịch và kiểm soát việc tạo ra các đơn vị tiền mới.
 • Đặc điểm:
  • Thường được phân cấp và không chịu sự kiểm soát của bất kỳ tổ chức nào.
  • Sử dụng công nghệ blockchain để ghi lại giao dịch.
  • Có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm thanh toán, đầu tư, v.v.
 • Lưu ý: Thuật ngữ “tiền điện tử” đôi khi được sử dụng thay thế cho “tiền ảo”, tuy nhiên, về mặt kỹ thuật, tiền điện tử là một tập hợp con của tiền kỹ thuật số.