NEM (viết tắt của New Economy Movement) là một nền tảng blockchain ra đời vào năm 2015. NEM không chỉ đơn thuần là một loại tiền điện tử mà còn là một hệ sinh thái công nghệ với nhiều ứng dụng tiềm năng.

Các đặc điểm nổi bật của NEM:

  • Proof-of-Importance (POI): NEM sử dụng thuật toán đồng thuận POI, khuyến khích người dùng tham gia vào mạng lưới bằng cách nắm giữ và giao dịch XEM (đồng tiền điện tử của NEM).
  • Smart Asset System: NEM cho phép tạo và quản lý tài sản số một cách dễ dàng và an toàn.
  • Namespaces: NEM sử dụng hệ thống namespaces để tạo các địa chỉ dễ nhớ và tùy chỉnh.
  • Multisignature Accounts: NEM hỗ trợ tài khoản đa chữ ký, tăng cường tính bảo mật cho giao dịch.
  • Apostille: NEM cung cấp công cụ Apostille để xác thực và công chứng tài liệu trên blockchain.

XEM (đồng tiền điện tử của NEM):

XEM là đồng tiền điện tử gốc của NEM, được sử dụng để thanh toán phí giao dịch, tham gia vào POI, và tạo tài sản số trên nền tảng NEM.