Tại Việt Nam, đất được coi là nguồn tài nguyên quan trọng và do Nhà nước trực tiếp quản lý. Nhằm phục vụ công tác quy hoạch, khai thác mục đích sử dụng, đất được phân loại thành nhiều nhóm bằng các kí hiệu như LUC, LMU, LUN,… Mỗi kí hiệu này sẽ đại diện cho một nhóm đất riêng biệt để tiện theo dõi khi làm việc trên bản đồ địa chính.

Căn cứ theo Luật Đất đai sửa đổi năm 2013, ký hiệu đất LUC là loại đất chuyên dùng để canh tác lúa nước – loại cây lương thực thu hoạch theo mùa vụ để phục vụ nhu cầu của người dân.