Về cơ bản, Luật Đất đai hiện hành chưa có điều luật nào nêu rõ khái niệm hợp thửa hay hợp nhất thửa đất là gì. Tuy nhiên dựa theo quy định hiện hành, có thể thấy hợp thửa đất là trường hợp người ta gộp các quyền sử dụng đất đối với hai hoặc nhiều thửa đất liền kề của một chủ sở hữu lại thành quyền sử dụng chung đối với tổng diện tích đất nói trên. Lúc này chủ sở hữu thường làm thủ tục đăng ký một quyền sử dụng đất mới trên cơ sở các thửa đất người này sở hữu ban đầu.

Thủ tục hợp thửa cho phép chủ sở hữu xây nhà trên hai thửa đất liền kề cùng thuộc quyền sở hữu của người chủ đó.

Một số chi phí mà chủ sở hữu phải chịu khi làm thủ tục hợp thửa bao gồm:

Lệ phí địa chính: mức phí mà Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định sẵn (ở mỗi địa phương mức lệ phí có thể chênh lệch nhau).
Lệ phí thực hiện thủ tục hợp thửa tại cơ quan địa chính.
Lệ phí cấp Sổ đỏ nếu chủ sở hữu yêu cầu.