EMAIL DỄ DÀNG: Gửi Tin Tốt & Xấu (Tiếng Anh Thương Mại)
Bạn có thể viết email nhanh chóng và chính xác không? Không khó đâu! Trong bài học này, tôi sẽ chỉ cho bạn bốn cách diễn đạt dễ dàng để đưa ra tin tốt và tin xấu trong cả tình huống trang trọng và không trang trọng. Bạn sẽ không bao giờ phải lo lắng về cách truyền đạt loại thông tin này nữa. Trong lớp học này, bạn sẽ học cách sử dụng: “Tôi rất vui được nói với bạn”, “Tôi vui mừng thông báo cho bạn”, “Tôi rất tiếc phải nói với bạn” và “Tôi rất tiếc phải thông báo cho bạn” . Chỉ cần bốn cách diễn đạt đơn giản có thể nâng cao kỹ năng viết email của bạn mãi mãi. Xem ngay và học hỏi.

EASY EMAIL: Sending Good & Bad News (Business English)

Can you write emails quickly and correctly? It’s not hard! In this lesson, I’ll show you four easy expressions to give good and bad news in both formal and informal situations. You’ll never worry about how to convey this kind of information again. In this class, you’ll learn how to use:“I’m happy to tell you”, “I’m pleased to inform you”, “I’m sorry to tell you”, and “I regret to inform you”. Just four simple expressions can boost your email writing skills forever. Watch now and learn.