Đường Trương Chí Cương, quận Hải Châu

  • Chiều dài: 0.29 km
  • Chiều rộng: 8 m
  • Vỉa hè: (Thông tin chưa được cung cấp)
  • Điểm đầu: Đường 2/9
  • Điểm cuối: Đường ven sông Túy Loan