Đường Tống Phước Phổ, quận Hải Châu:

  • Điểm đầu: Đường 2/9
  • Điểm cuối: Khu dân cư
  • Chiều dài: 0.69 km
  • Chiều rộng: 5.5 m
  • Vỉa hè: 2 m * 1.5 m = 3 m (mỗi bên 1.5 m)