Đường Thành Điện Hải (trước đây là Lê Văn Duyệt), quận Hải Châu

 • Chiều dài: 0.08 km
 • Chiều rộng:
  • Hiện tại: 15 m
  • Trước đây (Lê Văn Duyệt): 6 m
 • Vỉa hè:
  • Hiện tại: (Thông tin chưa được cung cấp)
  • Trước đây (Lê Văn Duyệt): 5.2 m + 6.3 m
 • Điểm đầu: Bạch Đằng
 • Điểm cuối: Trần Phú