Đường Phan Đình Phùng, Quận Hải Châu

  • Điểm đầu: Đường Bạch Đằng
  • Điểm cuối: Đường Yên Bái
  • Chiều dài: 0,251 km
  • Chiều rộng: 10,5 m
  • Vỉa hè: Chưa rõ thông tin (chưa có dữ liệu cung cấp)

Đường Phan Đình Phùng, Quận Hải Châu

  • Điểm đầu: Đường Yên Bái
  • Điểm cuối: Đường Lê Lợi
  • Chiều dài: 0,25 km
  • Chiều rộng: 10,5 m
  • Vỉa hè: Chưa rõ thông tin (chưa có dữ liệu cung cấp)