Đường Phan Châu Trinh, quận Hải Châu: (Phan Chu Trinh)

 • Điểm đầu: Đường Phan Đình Phùng
 • Điểm cuối: Đường Pasteur
 • Chiều dài: 0.058 km
 • Chiều rộng: 9 m
 • Vỉa hè: Chưa rõ thông tin, cần bổ sung thêm.

 

Đường Phan Châu Trinh, quận Hải Châu:

 • Điểm đầu: Đường Pasteur
 • Điểm cuối: Đường Nguyễn Thái Học
 • Chiều dài: 0.21 km
 • Chiều rộng: 10 m
 • Vỉa hè: Chưa rõ thông tin, cần bổ sung thêm.

 

Đường Phan Châu Trinh, quận Hải Châu:

 • Điểm đầu: Đường Nguyễn Thái Học
 • Điểm cuối: Đường Trưng Nữ Vương
 • Chiều dài: 1.465 km
 • Chiều rộng: 9 m
 • Vỉa hè: Chưa rõ thông tin, cần bổ sung thêm.