Đường Phạm Ngũ Lão, Quận Hải Châu

  • Điểm đầu: Đường Hùng Vương
  • Điểm cuối: Đường Ông Ích Khiêm
  • Chiều dài: 0,185 km
  • Chiều rộng: 3,5 m
  • Vỉa hè: Không có (0 m)