Đường Pasteur, quận Hải Châu:

  • Điểm đầu: Đường Phan Châu Trinh
  • Điểm cuối: Đường Ngô Gia Tự
  • Chiều dài: 0.345 km
  • Chiều rộng: 10.5 m
  • Vỉa hè: 6,2 m + 6,5 m = 12,7 m