Đường Ông Ích Khiêm, quận Hải Châu

 • Chiều dài: 0.03 km
 • Chiều rộng: 16 m
 • Vỉa hè: (Thông tin chưa được cung cấp)
 • Điểm đầu: Nguyễn Tất Thành
 • Điểm cuối: Thanh Duyên

Đường Ông Ích Khiêm, quận Hải Châu

 • Chiều dài: 0.23 km
 • Chiều rộng: 9.5 m
 • Vỉa hè: (Thông tin chưa được cung cấp)
 • Điểm đầu: Thanh Duyên
 • Điểm cuối: Thanh Sơn

Đường Ông Ích Khiêm, quận Hải Châu

 • Chiều dài: 0.523 km
 • Chiều rộng: 8.5 m
 • Vỉa hè: (Thông tin chưa được cung cấp)
 • Điểm đầu: Thanh Sơn
 • Điểm cuối: Quang Trung

Đường Ông Ích Khiêm, quận Hải Châu

 • Chiều dài: 1.567 km
 • Chiều rộng: 9 m
 • Vỉa hè: (Thông tin chưa được cung cấp)
 • Điểm đầu: Quang Trung
 • Điểm cuối: Nguyễn Văn Linh