Đường Nguyễn Thành Hãn, quận Hải Châu

  • Chiều dài: 0.36 km
  • Chiều rộng: 5.5 m
  • Vỉa hè: 2 * 2.0 m
  • Điểm đầu: Trưng Nữ Vương
  • Điểm cuối: Giáp sân bay