Đường Nguyễn Cảnh Dị – Quận Liên Chiểu – Đà Nẵng

Website Bất Động Sản Uy Tín nhất Đà Nẵng www.nhadatdanang.com

Click để xem vị trí bản đồ: http://bit.ly/1JAKPDY

=======================================================
Đường Nguyễn Cảnh Dị – Quận Liên Chiểu – Đà Nẵng – Da Nang Street View – Bandodanang.com
Hướng từ: Đoàn Phú Tứ — Đồng Bài 2
=======================================================

Nguyễn Cảnh Dị (? – 1414) là một trong những danh tướng của nhà Hậu Trần chống giặc nhà Minh. Quê ông ở làng Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Ông là con trai của Đồng tri khu mật viện tham mưu quân sự Nguyễn Cảnh Chân. Sau khi Nguyễn Cảnh Chân và Đặng Tất bị Giản Định Đế giết, ông cùng con Đặng Tất là Đặng Dung tôn Trần Quý Khoáng lên làm vua, chống quân Minh. Mặc dù tương quan lực lượng giữa quân Hậu Trần và địch là rất chênh lệch, ông cùng Đặng Dung, Nguyễn Suý đã nhiều lần đánh bại quân Minh, nhiều phen khiến cho quân Minh phải lao đao. Về sau, lực lượng nhà Hậu Trần không chống nổi quân Minh dưới quyền chỉ huy của Trương Phụ và Mộc Thạnh. Thái bảo Nguyễn Cảnh Dị cùng vua Trùng Quang Đế, Đồng bình chương sự Đặng Dung, Thái phó Nguyễn Suý đều bị bắt. Theo Đại Việt sử kí toàn thư khi bị giặc bắt ông đã mắng vào mặt Trương Phụ. Trương Phụ tức giận đã cho mổ bụng, moi gan ông để ăn.