Đường Hải Hồ, quận Hải Châu

  • Chiều dài: 1.655 km
  • Chiều rộng: 6 m
  • Vỉa hè:
    • Đoạn từ Lý Tự Trọng đến Thanh Sơn: 1.5 m + 2.5 m
    • Đoạn còn lại: 2.0 m + 1.8 m
  • Điểm đầu: Lý Tự Trọng
  • Điểm cuối: Thanh Sơn