Đường Cô Bắc, quận Hải Châu

 • Chiều dài: 0.285 km
 • Chiều rộng:
  • Đoạn từ Triệu Nữ Vương đến Đoàn Thị Điểm: 3.5 m
  • Đoạn còn lại: 6 m
 • Vỉa hè:
  • Đoạn từ Triệu Nữ Vương đến Đoàn Thị Điểm: 2 * 1.5 m
  • Đoạn còn lại: 2 * 3 m
 • Điểm đầu: Triệu Nữ Vương
 • Điểm cuối: Đoàn Thị Điểm