CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG SÔNG HỘI TẠI ĐÀ NẴNG
Mã số thuế: 4000285112-003
Người đại diện: PHẠM VĂN HUY
26 Phước Trường 3, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam