DOANH NGHIỆP TN KHÁCH SẠN NHÀ NGHỈ TRƯỜNG GIA

  • Mã số doanh nghiệp: 0402191026
  • Ngành nghề chính: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
  • Địa chỉ trụ sở: 24 Nguyễn Đình, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
  • Trạng thái: Đang hoạt động