CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN THƯƠNG TÍN TẠI ĐÀ NẴNG
Mã số thuế: 0305829634-004
Người đại diện: Đoàn Việt Quý
240 Ông ích Khiêm – Quận Thanh Khê – Đà Nẵng.