CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NHÂN – TP. ĐÀ NẴNG
Mã số thuế: 0304760595-003
Người đại diện: LÊ VĂN TÀI
184 Nguyễn Chí Thanh, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam