Cozy Apartment – Khách sạn Đà Nẵng

K227/87 Nguyen Van Thoai, Da Nang 550000 Vietnam