CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP KEYTAS

  • Mã số doanh nghiệp: 0401940057
  • Ngành nghề chính: Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế
  • Địa chỉ trụ sở: 44 Hoàng Đức Lương, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
  • Trạng thái: Đang hoạt động