CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG HD19

  • Mã số doanh nghiệp: 0402184491
  • Ngành nghề chính: Xây dựng nhà để ở
  • Địa chỉ trụ sở: Số 02 An Hải Bắc 2, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
  • Trạng thái: Đang hoạt động