CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN INREAL

  • Mã số doanh nghiệp: 0402188369
  • Ngành nghề chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
  • Địa chỉ: 05 Cao Lỗ, Phường Mân Thái, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
  • Trạng thái: Đang hoạt động