CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG & QUẢNG CÁO TẮC KÈ HOA

  • Mã số doanh nghiệp: 0402217066
  • Ngành nghề chính: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
  • Địa chỉ trụ sở: K100/4 Tô Hiến Thành, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
  • Trạng thái: Đang hoạt động