CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VILAYNGA CHĂMPA

  • Mã số doanh nghiệp: 0402182582
  • Ngành nghề chính: Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Địa chỉ: 31 Loseby, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
  • Trạng thái: Đang hoạt động