CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THÔNG

  • Mã số doanh nghiệp: 0402222059
  • Ngành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Địa chỉ trụ sở: 151 Nguyễn Thiện Kế, Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
  • Trạng thái: Đang hoạt động