CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BA TRINH

  • Mã số doanh nghiệp: 0402192855
  • Ngành nghề chính: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
  • Địa chỉ trụ sở: 16-18 An Nhơn 3, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
  • Trạng thái: Đang hoạt động