CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHẠM HOÀNG DUY

  • Mã số doanh nghiệp: 0402218863
  • Ngành nghề chính: Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Địa chỉ trụ sở: Số 97 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường An Hải Tây, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
  • Trạng thái: Đang hoạt động