CÔNG TY TNHH THE MINH HOMES VIỆT NAM

  • Mã số doanh nghiệp: 0402220534
  • Ngành nghề chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
  • Địa chỉ trụ sở: 40 Lê Chân, Phường Nại Hiên Đông, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
  • Trạng thái: Đang hoạt động