CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHẬT KHANG
Mã số doanh nghiệp 0402233438
Ngành nghề chính Sản xuất các loại bánh từ bột
Địa chỉ trụ sở 179/1 Phan Bá Phiến, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam