CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM DANANG CHIROPRACTIC
Mã số doanh nghiệp 0402222228
Ngành nghề chính Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa
Địa chỉ trụ sở Số 122 Phạm Cự Lượng, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam