CÔNG TY TNHH PHILLIP VIOLINS
Mã số doanh nghiệp 0402236012
Ngành nghề chính Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Địa chỉ trụ sở 25 Hoàng Bích Sơn, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam