CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DU LỊCH GIÓ BIỂN

  • Mã số doanh nghiệp: 0401678466
  • Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  • Địa chỉ trụ sở: Thửa 151, TBĐ số 121,Vệt TM-DV-DL Từ Nguyễn Phan Vinh đến Lê Văn Thứ, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
  • Trạng thái: Đang hoạt động