CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM SÁNG TẠO FPT
Mã số doanh nghiệp 0401944372
Ngành nghề chính Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
Địa chỉ trụ sở Toà nhà FPT, KCN Đà Nẵng, An Đồn, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam